Obchodní zástupce

junior, senior / full time, part time

PŘEHLED PRACOVNÍ POZICE

V této chvíli leží obchod na bedrech majitele a jednatele a oba mají práce nad hlavu, proto hledáme do týmu schopného obchodníka, který dokáže plnit zadané aktivity, realizovat obchodní schůzky a přinášet z nich zakázky. 

Jedná se o prodej Dokumentace.online a Akredita, v obou případech jde o produkty, o které je zájem a díky svým pokročilým funkcím mají na trhu velmi dobrou pozici. K tomu také poskytujeme široké marketingové a podpůrné zázemí. Pořádáme webináře, nabízíme individuální školení, propojujeme jednotlivé klienty a vytváříme partnerství.

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • BUDOVÁNÍ VZTAHŮ S KLIENTY
 • prezentace software klientům na osobních i online schůzkách
 • vytváření a rozšiřování databáze kontaktů v CRM
 • navolávání a domlouvání schůzek s decision makery; očekáváme 15 schůzek týdně, které si obchodník sám domluví, z toho nejméně 2/3 nové akvizice, zbytek péče o stávající klienty + schůzky, které vzniknou na základě online registrací klientů
 • účast na marketingových aktivitách firmy

POŽADUJEME

 • odpovídající vzhled a vystupování
 • obchodního ducha a schopnost jednat s klienty; hledáme různé typy obchodníků a umíme jim pracovní náplň upravit na míru
 • základní znalosti problematiky IT: jaký je obecně princip fungování informačních systémů, co je to server či API a jaký je rozdíl mezi on premise a saas.
 • dodržování kodexu cti obchodníka

VÝHODU MÁTE, KDYŽ

 • máte kontakty v oblasti firem zajišťující BOZP PO, stavebních firem, vedení zdravotnických zařízení atd.
 • máte zafixované obchodnické návyky
 • máte buď auto, nebo dobré internetové připojení

NABÍZÍME

 • pravidelné měsíční i roční provize z každého prodeje
 • základní provizi a bonusy za plnění vámi stanoveného plánu
 • fix za plnění povinností (aktivit)
 • důkladné zaškolení do problematiky řízení dokumentace i do obchodu v našem oboru
 • kariérní systém postavený nejen na mobilech a noteboocích, ale především na možnostech sebevzdělávání a seberozvoje
 • většina meetingů i s klienty probíhá online

Co budete prodávat?

Dokumentace.online

SaaS aplikace sloužící k řízení dokumentů ve firmách. Jedná se o zcela nový produkt, ale vyvinutý na základě potřeb zákazníků. Pomáhá především šetřit čas administrativě, zjednodušit a zpřehlednit oběh dokumentů ve firmě, snížit tiskové náklady.

 • vytěžování dokumentů prostřednictvím OCR robota
 • jedinečný systém tvorby a správy vzorů, který usnadňuje tvorbu dokumentů a minimalizuje chybovost; konkurence nic podobného nemá
 • možnost vytváření neomezeného množství a druhů cyklů oběhu či schvalování dokumentů, a to i mimo organizaci
 • elektronické podepisování dokumentů v souladu s eIDAS
 • šetří až 20% času na administrativu; dokáže v běžné malé firmě ušetřit půl úvazku administrativního pracovníka
 • dokáže odstranit až 100% nákladů na tisku ve firmě
 • prostřednictvím API dokáže komunikovat nejen s CRM, účetními, skladovými, projektovými či procesními systémy, ale i se stroji

Proč chcete prodávat naše služby?

Naše služby ladí zákazníci

Neděláme software protože chceme, děláme takové funkce a nástroje, které po nás chtějí zákazníci. S každou odpracovanou hodinou na vývoji jim vycházíme vstříc.

Naše služby zákazníci prodávají

Skoro třetina všech prodejů našich služeb se uskuteční na základě doporučení našich stávajících zákazníků. 

Víme přesně, komu prodáváme

Kromě databáze zákazníků máme také připravené persony, které průběžně aktualizujeme o nové informace, které se o klientech dozvídáme. Neprodáváme firmám, ale lidem. 

Máme rozsáhlou marketingovou podporu

Aplikace propagujeme na Facebooku pro širokou veřejnost a na Linked In pro odborníky. Pořádáme veřejné webináře, provozujeme tématické skupiny, běží reklamy, máme 
e-mailingové automatizace, sbíráme zpětnou vazbu. 

Peníze vám chodí, i když jste na dovolené

Naše aplikace jsou součástí kritické infrastruktury klientů a jsou postavené na bázi měsíčního a ročního předplatného. Díky tomu vám z každého uzavřeného klienta chodí pravidelně peníze každý měsíc. A pokud zajistíte, že vaši klienti nepřijdou o váš servis, klidně můžete odjet na téměř libovolně dlouhou dovolenou.

Máte prostor věnovat se velkým rybám

Viz předchozí oddíl, ve chvíli, kdy si vytvoříte odpovídající příjem nejste závislí na každoměsíčním výkonu, ale máte možnost věnovat více času získávání menšího počtu velmi lukrativních klientů.

Zákazníci se nám sami ozývají

Díky našim marketingovým aktivitám se nám pravidelně ozývají zákazníci a zájemci. Tyto hot leady předává team leader rovnoměrně mezi obchodníky a usnadňuje jim tak získávání kontaktů.

Můžete být obchodník na home office

Nenutíme obchodníky sedět někde v kanceláři, ani denně obejít daný počet klientů. Celá firma funguje online a platí to i pro obchodníky. Pokud dokážete jednat s klienty a uzavírat zakázky prostřednictvím webcallu, nebudeme vám bránit.

Prodáváte systém, který sami používáte

Neprodáváte teplou vodu, nebo raketoplán, prodáváte systém, který sami každý den používáte, vytváříte v něm objednávky a smlouvy, vidíte každodenní fungování flow dokumentů. Neprodáváte klientovi naučené věty, ale vlastní zkušenost.

Složení provizí

Obecně platí, že na provizi obchodník získává nárok v okamžiku provedení platby ze strany klienta. V rámci našich aplikací, které nabízí 1 zkušební měsíc zdarma a následně fungují na principu předplatného to znamená, že nejpozději v následujícím měsíci po uzavření obchodu dochází k proplacení provizí.

Základ

Každý obchodník má nárok na minimální základní odměnu ve výši 10 000 Kč nebo 12 000 Kč. Odměna se na zvedá na vyšší částku ve chvíli, kdy obchodník zvládá všechny kroky akvizičního procesu sám bez asistence vedoucího či kolegy.

10%

Základní, smluvně garantovaná provize. Vypočítává se z částky uhrazené klientem bez provize, tedy jde o provizi z obratu.

+6%

Odměna za kvalitně odvedenou práci, tím je míněno splnění stanoveného plánu. Typicky jde o počet akvizic v daném měsíci. Plán si obchodník stanovuje sám na základě výsledků předchozího kvartálu, loňského období a konzultace s vedoucím týmu. Počítá se z obratu bez DPH.

+5%

Odměna za udržení klienta. Na tuto odměnu má nárok každý obchodník, kterému v posledních šesti měsících žádný klient neukončil spolupráci. Počítá se z obratu bez DPH.

Časové omezení provizí

Výše vyplácených provizí s léty klesá. V prvním roce je nároku na provizi (počítá se pro každou zakázku samostatně) ve výši 100%. V druhém roce 70%, ve třetím 35%. Od čtvrtého roku dále se vyplácí 5%.

Model výpočtu odměn pro obchodníka

Kolik si jako obchodník u nás můžete vydělat? To závisí samozřejmě v první řadě na vás. Na základě výše uvedených informací jsme pro vás připravili model. Zhruba jak je ukázáno níže si systém vydělává "bez obchodníka", jinými slovy takové akvizice se nám daří bez jakékoliv práce na obchodu. Očekáváme, že obchodník fakt horší být nemůže, takže takto by si u nás vydělal obchodník, který by nedokázal nic víc, než my nyní zvládáme sami. 

Jelikož cenu, kterou zákazník platí určuje počet uživatelů, spočítali jsme, že v průměru získá obchodník:

 • 5,3 firem s jedním uživatelem měsíčně 
 • 4,3 firem s pěti uživateli měsíčně
 • 0,7 firem s deseti uživateli měsíčně
 • 0,3 firem s více než pětadvaceti uživateli měsíčně

Pro reálnější podobu jsme do výpočtu zahrnuli i občasné nesplnění plánu či ztrátu klienta. Modelace je pro prvních 24 měsíců spolupráce. Kompletní tabulku máme k dispozici při pohovoru, můžeme si jednotlivé částky rozklíčovat.

Modelace nezohledňuje situaci, kdy někteří klienti platí na jeden či dva roky dopředu s určitou slevou. V reálném výpočtu by se celá provize vyplatila v měsíci, kdy by došlo k úhradě.

1. měsíc

zaučení, žádná akvizice

10 000 Kč

2. měsíc

zaučení, dvě akvizice (1x 1 uživatel a 1x 5 uživatelů)

10 550 Kč

5. měsíc

obrat přes 20 tis měsíčně, 6 akvizic (4x 1 uživatel, 1x 5 uživatelů a 1x 10 uživatelů), odměna z předchozích období

34 320 Kč

9. měsíc

obrat přes 100 tis měsíčně, 11 akvizic za měsíc (4x 1 uživatel, 6x 5 uživatelů a 1x 10 uživatelů) , odměna z předchozích období, ale nesplněný plán

56 775 Kč

12. měsíc

obrat přes 150 tis měsíčně, 9 akvizic za měsíc (5x 1 uživatel, 3x 5 uživatelů a 1x 10 uživatelů) , odměna z předchozích období, chybí provize za udržení klienta

73 200 Kč

16. měsíc

Obrat 218 tis měsíčně, 13 akvizic za měsíc (8x 1 uživatel, 3x 5 uživatelů a 2x 10 uživatelů) , všechny provize v plné výši

93 808 Kč

24. měsíc

obrat 317 tis měsíčně, 11 akvizic za měsíc (5x 1 uživatel, 4x 5 uživatelů a 2x 10 uživatelů) , všechny provize

157 789 Kč

Zaujala vás pracovní pozice? 

Vyplňte náš dotazník

Vám všem nabízíme

Jasnou mzdu

Pevnou základní hodinovku a možnost navýšení až o 100 % při splnění transparentních podmínek.

Home office

Členové týmu se nachází doslova po celém světě, pokud vám dosáhne WiFi, pracujte třeba z Marsu.

Stabilní pracovní proces

Pracujeme ve dvoutýdenních sprintech s navázanými poradami. Sami si stanovíte, kolik toho v příštích dvou týdnech uděláte.

Vzdělávání

To, co umíte dnes, byla výhoda včera. Dbáme na to, abychom se společně jako tým rozvíjeli a vzdělávali, pracovali lépe a chytřeji.

Varianty spolupráce

Je na vás, zda jste freelancer a chcete fakturovat, nebo je pro vás zajímavější DPČ či HPP. Najdeme řešení, které vám bude vyhovovat.